Stowarzyszenie im. Rydygiera: Kontakt i ogłoszenia

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

wiosna 2021r.
II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne. Choroby przełyku i żołądka.


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

W 01.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Krakowskiego Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera na którym ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2020 w kwocie 50 zł. Składkę członkowską na rok 2020 można wpłacać na konto Krakowskiego Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera.


KONTAKT

Adres
ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków
Budynek G, piętro 4.
te. 12 400 24 00

PKO BP S.A. I O/Kraków
Nr rachunku bankowego: 11 1020 2892 0000 5402 0157 7378
KRS 0000152528
NIP 6761040157
Regon 350570640
Data rejestracji 2003-02-25

Wielkość fontu
Kontrast