Dla Pacjentów: Pakiet onkologiczny

Zakres działalności naszej Poradni obejmuje przede wszystkim schorzenia nowotworowe. Pacjenci mogą liczyć na szybką, kompleksową diagnostykę oraz wielokierunkowe leczenie.

Sprawna komunikacja lekarza z pacjentem ma kluczowy wpływ na diagnostykę,proces powrotu do zdrowia, zapobieganie nawrotom.

Do skorzystania z szybkiej ścieżki onkologicznej uprawnia karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO)

Wystawia ją lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli podejrzewa lub stwierdza nowotwór na podstawie zgłoszonych przez pacjenta objawów oraz zleconych badań. Kartę DiLO może też wystawić lekarz specjalista w poradni lub szpitalu.


Nasza Poradnia realizuje pełen pakiet onkologiczny:

– diagnostykę wstępną (potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu),
– diagnostykę pogłębioną (z określeniem typu nowotworu, jego stadium oraz umiejscowienia ewentualnych przerzutów).

 

W każdym przypadku rozpoznanego nowotworu zlośliwego, decyzja odnośnie leczenia podejmowana jest przez wielospecjalistyczny zespół lekarzy tzw. Konsylium Onkologiczne. W skład zespołu wchodzą: chirurg onkologiczny, onkolog kliniczny, radioterapeuta. Na Oddziale wszyscy pacjenci mogą liczyć na pomoc fizjoterapeuty i psychologa.

Wielkość fontu
Kontrast