Nasza Klinika: Personel

Kierownik Kliniki
Prof. Piotr Richter

Z-cy kierownika Kliniki
Prof. Marek Sierżęga
Prof. Antoni Szczepanik

Specjaliści
Prof. Antoni Czupryna
Prof. Piotr Kołodziejczyk
Prof. Tomasz Rogula

Dr hab. Diana Hodorowicz-Zaniewska

Dr Andrzej Gryglewski
Dr Marian Kratochwil
Dr Tomasz Kruszyna
Dr Wiesław Krysztopowicz
Dr Radosław Pach 
Dr Katarzyna Wadowska-Jaszczyńska

Lek. Łukasz Bobrzyński
Lek. Karolina Brzuszkiewicz
Lek. Katarzyna Gara
Lek. Anna Gierada-Fijałkowska
Lek. Wojciech Gierczak
Lek. Mateusz Górski
Lek. Bogusław Niekowal
Lek. Benita Siarkiewicz
Lek. Przemysław Wawok
Lek. Miłosz Wiktorowicz
Lek. Beata Żychiewicz

Rezydenci
Lek. Michał Bisz
Lek. Daromir Godula
Lek. Piotr Gwizdak
Lek. Tomasz Jędrychowski
Lek. Joanna Rogala
Lek. Joanna Szloch
Lek. Marta Walczak
Lek. Agnieszka Zając

Wielkość fontu
Kontrast